Krásný ztráty - Statek Všetice (foto: Patrick Marek, Ivan Prokop)

Výroční koncert Precedens 40+   Palác Akropolis  3.4.2023

Rockopera 

Československý BeatFest - Lucerna: Tomáš Rozkovec, Tomáš Kašpar, Dominik Effenberg a Jindřich Buxbauman 

Malostranská beseda Praha: Tomáš Rozkovec, Radim Hlaváč a Danny Mělnický

festival - Brniště 3. 9. 2022

Malostranská beseda Praha: Jiří Primas, Martin Myslivec a Vladimír Baudiš